Q2369761

Seznam Salonska Glasba Glasbena skupina & Glasbeni izvajalec : Glasujejo za svoje favorite.

Salonska glasba je bila popularna zvrst v Evropi v 19. stoletju. Najpogosteje je bila napisana za klavir v romantičnem stilu. Po navadi jo je izvajal skladatelj v prostorih imenovanih saloni. Salonske skladbe so največkrat precej kratke in se osredotočajo na prikaz čustvenega izraza. Vsakdanje pod zvrsti salonske glasbe so operne parafraze (drugačne predstavitve že znane teme), pri katerih so osnove za zgradbo mnogovrstne teme iz različnih tem iz popularnih oper. Salonska glasba upodablja posebno situacijo ali pripoved.

 Preberite več...
 

No items were found. Sorry.